Concepto: Escriptura

Etiqueta

  • Escriptura ca

Otras etiquetas

  • Escriptura a mà ca

Esquema de conceptos

Nota de alcance

  • les subdivisions: Alfabet sota llengües i: Escriptura sota llengües i determinatius ètnics.: ca
  • Useu-lo per a les obres que tracten en conjunt de l'art i de la història de l'escriptura. Aquelles que tracten de l'escriptura d'una llengua es troben sota l'encapçalament de la llengua amb la subdivisió: Alfabet o: Escriptura. El sistema d'escriptura usat per diversos pobles es troben a l'encapçalament: Escriptura seguit de l'adjectiu corresponent, ex.:: Escriptura àrab. Les obres generals i comparades sobre l'alfabet semític i els seus derivats antics i moderns o sobre sèries semblants de caràcters usats per representar els sons d'una llengua, es troben sota l'encapçalament: Alfabet. Les obres que tracten del llenguatge escrit com a forma de comunicació o discurs es troben a: Comunicació escrita. Les obres sobre els canvis en l'estil d'escriptura del passat, particularment en l'escriptura manual de l'antiguitat i de l'Edat mitjana, es troben a: Paleografia. ca