Concepto: Apesantor

Etiqueta

  • Apesantor ca

Otras etiquetas

  • Absència de gravetat ca
  • Gravetat zero ca
  • Ingravidesa ca
  • Ingravitació ca

Esquema de conceptos

Nota de alcance

  • Useu-lo per a les obres que tracten dels efectes fisiològics o psicològics d'un medi en el qual les forces de gravetat no existeixen o són inferiors a la gravetat de la Terra. Les obres que tracten dels efectes fisiològics de la gravetat normal i de l'acceleració expressada en zero-g es troben sota l'encapçalament: Gravetat - Efectes fisiològics. Les obres que tracten de la física o la teoria de les forces de gravetat es troben sota l'encapçalament: Gravitació o: Gravetat. ca