Concepto: Teodicea

Etiqueta

  • Teodicea ca

Otras etiquetas

  • Mal, Problema del (Teologia) ca
  • Problema del mal (Teologia) ca

Esquema de conceptos

Nota de alcance

  • Useu-lo per a les obres que tracten de reivindicar la saviesa i la bondat de Déu enfront del mal en la creació i el govern del món i de rebatre l'acusació que aquestes qualitats són posades en qüestió a causa de l'existència del mal i del pecat.: ca

Relaciones con otros conceptos

Conceptos similares en otros vocabularios

Conceptos más amplios