Concepto: Alumnes-Avaluació

Etiqueta

  • Alumnes-Avaluació ca

Otras etiquetas

  • Avaluació dels alumnes ca

Esquema de conceptos

Nota de alcance

  • Useu-lo per a les obres que tracten de l'avaluació completa del treball dels alumnes, inclosos els resultats acadèmics, la conducta, les actituds, els interessos, la motivació, la participació, etc. Les obres que tracten només de l'avaluació del resultat acadèmic es troben sota l'encapçalament: Qualificacions (Ensenyament). Les obres que tracten de les proves o avaluacions dels resultats acadèmics i de les aptituds es troben sota l'encapçalament: Tests i proves en educació ca

Relaciones con otros conceptos

Conceptos similares en otros vocabularios