Concepto: Ordenació del territori

Etiqueta

 • Ordenació del territori ca

Otras etiquetas

 • Acció regional ca
 • Desenvolupament regional ca
 • Ordenació de l'espai urbà i rural ca
 • Ordenació del territori-Política governamental ca
 • Ordenació econòmica regional ca
 • Ordenació territorial ca
 • Planejament del territori ca
 • Planejament regional ca
 • Planejament territorial ca
 • Planificació regional ca
 • Planificació regional-Política governamental ca
 • Planificació territorial ca
 • Política territorial ca
 • Territori, Ordenació del ca

Esquema de conceptos