Concepto: Impostos immobiliaris

Etiqueta

  • Impostos immobiliaris ca

Otras etiquetas

  • Béns immobles-Impostos ca
  • Contribució rústica ca
  • Contribució territorial urbana ca
  • Contribució urbana ca
  • Impostos sobre béns immobles ca
  • Propietat immobiliària-Impostos ca
  • Terres-Impostos ca

Esquema de conceptos

Nota de alcance

  • Useu-lo per a les obres sobre els impostos relatius a la propietat immobiliàrials en general. Les que tracten dels impostos sobre el valor de la terra exclusivament s'inclouen a: Impostos territorials. ca