Concepto: Ràdio

Etiqueta

  • Ràdio ca

Otras etiquetas

  • Radiocomunicació ca
  • Radioelectrònica ca
  • Radiotelefonia ca
  • Radiotècnica ca
  • Ràdio (Sistema de comunicació) ca
  • Telefonia sense fils ca

Esquema de conceptos

Nota de alcance

  • els encapçalaments que comencen amb el terme: Ràdio. ca
  • Useu-lo per a les obres generals, incloses aquelles que tracten de la primera època de la radiotelefonia, també anomenada de vegades "telefonia sense fils", així com per a les que tracten de les tècniques relatives a la radio en tant que sistema de comunicació. Les obres que tracten de l'equip i del servei de comunicació telefònica per ràdio entre punts fixos es troben sota l'encapçalament: Radiotelèfon. Les obres que tracten de la difusió radiofònica es troben sota l'encapçalament: Radiodifusió ca