Concepto: Racisme

Etiqueta

  • Racisme ca

Esquema de conceptos

Nota de alcance

  • Useu-lo per a les obres que tracten del racisme com a actitud i com a comportament discriminatori manifest adreçat als grups racials o ètnics. Les obres que es limiten al comportament discriminatori manifest que s'adreça als grups racials o ètnics es troben sota l'encapçalament: Discriminació racial. Les obres sobre la discriminació d'un grup concret es troben pel nom del grup amb la subdivisió: Condicions socials o altra subdivisió similar, ex.:: Drets humans. Quan l'encapçalament: Racisme se subdivideix geogràficament, es fa una segona entrada pel nom del lloc amb la subdivisió: Relacions racials. ca

Relaciones con otros conceptos

Conceptos más amplios

Conceptos más específicos