Concepto: Documents públics

Etiqueta

  • Documents públics ca

Otras etiquetas

  • Protocols ca

Esquema de conceptos

Nota de alcance

  • la subdivisió: Documents públics sota noms d'entitats.: ca
  • Useu-lo per a les obres que tracten dels documents públics en general, inclosos els que contenen documents judicials. Són documents públics els expedits per notaris o altres fedataris públics, com ara l'escriptura d'una propietat, el testament, els documents de constitució d'una empresa o associació o els de subscripció d'accions. Les obres que recullen els documents judicials que contenen els escrits en els quals es reflecteix el desenvolupament d'un determinat procés (documents aportats pels litigants i en els quals ha quedat constància de les successives actuacions judicials), així com les comunicacions processals, sentències o resolucions judicials es troben sota l'encapçalament: Documents judicials. Les obres que tracten dels documents que tenen la funció de formalitzar les actuacions i la comunicació en el si de l'Administració, amb altres administracions o amb les persones administrades es troben sota l'encapçalament: Documents administratius. ca