Concepto: Privilegis i immunitats eclesiàstics

Etiqueta

  • Privilegis i immunitats eclesiàstics ca

Otras etiquetas

  • Immunitats eclesiàstiques ca
  • Privilegis eclesiàstics ca

Esquema de conceptos

Nota de alcance

  • Useu-lo per a les obres que tracten dels privilegis atorgats a l'Església en virtut dels quals els temples i les esglésies resten exempts de la jurisdicció civil, els seus béns són exempts d'imposicions fiscals i les persones eclesiàstiques no poden ser sotmeses a judici penal sense autorització del bisbe respectiu i també resten alliberades de certs serveis.: ca

Relaciones con otros conceptos

Conceptos más específicos