Concepto: Pidgins (Llengües)

Etiqueta

  • Pidgins (Llengües) ca

Otras etiquetas

  • Llengües pidgins ca
  • Pidgin ca
  • Pidgin (Llengües) ca

Esquema de conceptos

Nota de alcance

  • Useu-lo per a les obres que tracten de la lingua franca que no és la llengua materna de cap dels grups que la parlen i que es caracteritza per una sintaxi simplificada i un vocabulari, sovint, mixt. Les obres que tracten de les llengües auxiliars de comunicació utilitzades per grups que tenen llengües maternes diferents es troben sota l'encapçalament: Lingua franca. Les obres que tracten de les llengües, naturals o artificials, formades per l'adaptació de trets procedents d'altres llengües es troben sota l'encapçalament: Llengües mixtes. Les obres que tracten de les parles originades per la combinació d'una llengua europea i elements lingüístics vernacles de les antigues colònies, sobretot americanes i que han esdevingut les llengües maternes d'una comunitat es troben sota l'encapçalament: Llengües criolles. ca

Relaciones con otros conceptos

Conceptos más amplios

Conceptos más específicos