Concepto: Paleografia

Etiqueta

  • Paleografia ca

Otras etiquetas

  • Escriptura a mà ca

Esquema de conceptos

Nota de alcance

  • Useu-lo per a les obres que tracten dels diversos estils de l'escriptura del passat i especialment de l'escriptura antiga i medieval. Les obres que tracten del llenguatge escrit com a forma de comunicació o discurs es troben sota l'encapçalament: Comunicació escrita. Les obres que tracten de l'art i de la història de l'escriptura es troben sota l'encapçalament: Escriptura. Aquelles que tracten de l'escriptura d'una llengua concreta es troben sota el nom de la llengua amb la subdivisió: Alfabet o: Escriptura, ex.:; Grec--Alfabet. Els sistemes d'escriptura usats pels diversos pobles es troben sota l'encapçalament: Escriptura seguit de l'adjectiu corresponent, ex.:: Escriptura àrab. Les obres generals i comparades sobre l'alfabet semític i els seus derivats antics i moderns o sobre sèries semblants de caràcters usats per representar els sons d'una llengua es troben sota l'encapçalament: Alfabet. ca