Concepto: Oligospèrmia

Etiqueta

  • Oligospèrmia ca

Otras etiquetas

  • Oligozoospèrmia ca

Esquema de conceptos

Relaciones con otros conceptos

Conceptos similares en otros vocabularios