Concepto: Notariat

Etiqueta

  • Notariat ca

Otras etiquetas

  • Notariat-Dret i legislació ca

Esquema de conceptos

Nota de alcance

  • Useu-lo per a les obres que tracten de la professió de notari com a funcionari que té a càrrec seu la redacció i l'autorització en forma pública dels actes, els contractes i tota mena d'instruments, donant fe de llur contingut.: ca

Relaciones con otros conceptos