Concepto: Neutralitat

Etiqueta

  • Neutralitat ca

Otras etiquetas

  • Neutralisme ca
  • Països neutrals ca

Esquema de conceptos

Nota de alcance

  • Useu-lo per a les obres que tracten de la situació jurídica d'un estat que, en cas de guerra entre dos altres estats, no hi pren part ni fa cap acte d'assistència ni d'hostilitat envers els bel·ligerants i en situació de pau no forma part de pactes militars. Les obres que tracten de la política internacional dels estats que no s'identifiquen amb un dels dos grans blocs, però que conserven l'opció d'alinear-se quan ho creguin convenient es troben sota l'encapçalament: No-alineament. ca

Relaciones con otros conceptos

Conceptos más específicos