Concepto: Necrologis

Etiqueta

  • Necrologis ca

Otras etiquetas

  • Llibres d'òbits ca
  • Morts, Registres de ca
  • Obituaris ca
  • Regiatres de morts ca
  • Registres obituaris ca

Esquema de conceptos

Nota de alcance

  • la subdivisió: Necrologi sota noms d'ordes religiosos, ex.:: Jesuïtes--Necrologi. ca
  • Useu-lo per als registres d'òbits o defuncions dels membres d'una comunitat religiosa o altres organitzacions o també per als llibres per a la commemoració diària dels difunts. Les obres que tracten de les notícies necrològiques que poden anar acompanyades de breus notes biogràfiques i que es publiquen generalment als diaris es troben sota l'encapçalament: Necrologies. Les obres que tracten de les notificacions de defunció publicades a la premsa o trameses individualment per correu es troben a: Esqueles mortuòries. ca

Relaciones con otros conceptos

Conceptos más amplios