Concepto: Mudèjars

Etiqueta

  • Mudèjars ca

Esquema de conceptos

Nota de alcance

  • Useu-lo per als musulmans que continuaren vivint a la Península Ibèrica sota dominació cristiana. Les obres que tracten dels descendents dels musulmans que continuaren vivint a la Península Ibèrica després de la reconquesta cristiana i que van ser convertits oficialment al cristianisme pel cardenal Cisneros a partir del 1499 per ordre d'Isabel la Catòlica es troben sota l'encapçalament: Moriscs. Les obres que tracten a la vegada dels mudèjars i dels moriscs es troben a: Moriscs. ca

Relaciones con otros conceptos

Conceptos similares en otros vocabularios

Conceptos más amplios