Concepto: Turisme mèdic

Etiqueta

  • Turisme mèdic ca

Otras etiquetas

  • Turisme dental ca
  • Turisme estètic ca
  • Turisme hospitalari ca
  • Turisme sanitari ca
  • Turisme terapèutic ca

Esquema de conceptos

Relaciones con otros conceptos

Conceptos más amplios