Concepto: Treballadors-Participació en l'administració d'empreses

Etiqueta

  • Treballadors-Participació en l'administració d'empreses ca

Otras etiquetas

  • Administració d'empreses-Participació dels treballadors ca
  • Empreses-Participació dels treballadors ca
  • Negocis-Participació dels treballadors en l'administració ca
  • Participació en l'empresa ca
  • Personal-Participació en l'administració d'empreses ca
  • Personal-Participació en la gestió ca
  • Treballadors-Participació en la gestió ca

Esquema de conceptos