Concepto: Sermons quaresmals

Etiqueta

  • Sermons quaresmals ca

Otras etiquetas

  • Quaresma-Sermons ca
  • Sermons de quaresma ca

Esquema de conceptos

Nota de alcance

  • Useu-lo per a les obres que recullen els sermons sobre qualsevol tema pronunciats durant l'època quaresmal. Els sermons que es limiten a la passió de Jesucrist es troben a: Jesucrist - Passió - Sermons. ca

Relaciones con otros conceptos

Conceptos similares en otros vocabularios

Conceptos más amplios

Conceptos más específicos