Concepto: Dret del mar

Etiqueta

  • Dret del mar ca

Otras etiquetas

  • Dret internacional del mar ca
  • Mar (Dret internacional) ca
  • Mar-Dret i legislació ca

Esquema de conceptos

Nota de alcance

  • Useu-lo per a les obres que tracten del dret públic internacional aplicable als espais marítms i a llur explotació. Les obres que tracten del dret privat (mercantil) aplicable a la navegació i als transports marítims es troben sota l'encapçalament: Dret marítim. ca

Relaciones con otros conceptos

Conceptos similares en otros vocabularios

Conceptos más amplios

Conceptos más específicos