Concepto: Relacions judeoàrabs

Etiqueta

  • Relacions judeoàrabs ca

Otras etiquetas

  • Problema palestí (Fins al 1948) ca
  • Relacions judeo-àrabs ca
  • Relacions àrabo-jueves ca

Esquema de conceptos

Nota de alcance

  • Useu-lo per a les obres que tracten de les relacions entre àrabs i jueus en general, incloses les relacions religioses, ètniques i ideològiques, subdividit per les dates, si s'escau, així com per a les obres sobre la qüestió dels drets nacionals de Palestina fins al 1948. Les obres que tracten de les relacions entre la religió jueva i la islàmica es troben sota l'encapçalament: Judaisme - Relacions - Islamisme. Les obres que tracten dels conflictes entre els Estats àrabs i Israel es troben sota l'encapçalament: Conflicte araboisraelià ca

Relaciones con otros conceptos

Conceptos más amplios

Conceptos más específicos