Concepto: Espècies introduïdes

Etiqueta

  • Espècies introduïdes ca

Otras etiquetas

  • Espècies exòtiques ca
  • Espècies forànies ca
  • Espècies no autòctones ca
  • Organismes foranis ca
  • Organismes introduïts ca
  • Organismes no nadius ca
  • Organsimes no autòctons ca

Esquema de conceptos

Relaciones con otros conceptos

Conceptos similares en otros vocabularios

Conceptos más amplios

Conceptos más específicos