Concepto: Renda mínima

Etiqueta

  • Renda mínima ca

Otras etiquetas

  • Ajuda assistencial ca
  • Ajuts assistencials ca
  • Ingrés mínim familiar ca
  • Ingrés mínim garantit ca
  • Renda mínima garantida ca
  • Rendes mínimes ca
  • Salari social ca

Esquema de conceptos

Nota de alcance

  • Useu-lo per a les obres que tracten de les rendes assistencials, de caràcter complementari i de finalitat alimentària i de subsistència, atorgades per les administracions i subjectes al desenvolupament satisfactori d'un pla individual de reinserció. Les obres que tracten del dret que tenen els ciutadans de rebre uns ingressos periòdics que asseguren la cobertura de llurs necessitats materials independentment de quina sigui la seva situació dins de l'esfera productiva i sense necessitat de contrapartides es troben sota l'encapçalament: Renda bàsica. ca

Relaciones con otros conceptos

Conceptos más amplios

Conceptos más específicos