Concepto: Heretgies cristianes

Etiqueta

  • Heretgies cristianes ca

Esquema de conceptos

Nota de alcance

  • els noms d'heretges, ex.:: Pelagianisme. ca
  • Useu-lo per a les obres que tracten de les persones que professen el Cristianisme, però rebutgen o dubten d'alguns articles de fe, i de les teories sostingudes per aquestes. Les obres referides a les distintes denominacions sortides del protestantisme establert al segle XVI s'inclouen a: Sectes. Per a l'estudi de l'heretgia en abstracte vegeu; Heretgia. ca

Relaciones con otros conceptos

Conceptos similares en otros vocabularios

Conceptos más amplios

Conceptos más específicos