Concepto: Renda bàsica

Etiqueta

  • Renda bàsica ca

Otras etiquetas

  • Renda anual garantida ca
  • Renda universal garantida ca

Esquema de conceptos

Nota de alcance

  • Useu-lo per a les obres que tracten del dret que tenen els ciutadans de rebre uns ingressos periòdics que asseguren la cobertura de llurs necessitats materials independentment de quina sigui la seva situació dins de l'esfera productiva i sense necessitat de contrapartides. Les rendes assistencials, de caràcter complementari i de finalitat alimentària i de subsistència, atorgades per les administracions i subjectes al desenvolupament satisfactori d'un pla individual de reinserció es troben sota l'encapçalament: Renda mínima. ca

Relaciones con otros conceptos

Conceptos similares en otros vocabularios

Conceptos más amplios