Concepto: Producte nacional brut

Etiqueta

  • Producte nacional brut ca

Otras etiquetas

  • PNB ca

Esquema de conceptos

Nota de alcance

  • Useu-lo per a les obres que tracten del valor a preus de mercat dels béns i serveis finals produïts en un estat durant un període de temps determinat (generalment un any), inclòs el produït pels nacionals fora del país. Les obres que tracten del valor total dels béns i serveis produïts en un país durant un període, després de la deducció prèvia del produït pels factors nacionals situats a l'estranger i afegint-hi el produït pels factors estrangers ubicats a l'interior es troben sota l'encapçalament: Producte interior brut. ca

Relaciones con otros conceptos

Conceptos más amplios

Conceptos más específicos