Concepto: Producte interior brut

Etiqueta

  • Producte interior brut ca

Otras etiquetas

  • PIB ca

Esquema de conceptos

Nota de alcance

  • Useu-lo per a les obres que tracten del valor total dels béns i serveis produïts en un país durant un període després de la deducció prèvia del produït pels factors nacionals situats a l'estranger i afegint-hi el produït pels factors ubicats a l'interior. Les obres que tracten del valor a preus de mercat dels béns i serveis finals produïts en un estat durant un període de temps (generalment un any), inclòs el produït pels nacionals fora del país es troben sota l'encapçalament: Producte nacional brut. ca

Relaciones con otros conceptos

Conceptos más amplios