Concepto: Federalisme

Etiqueta

  • Federalisme ca

Otras etiquetas

  • Confederacions d'Estats ca
  • Estat federal ca
  • Govern federal ca
  • Sistema federal ca

Esquema de conceptos

Nota de alcance

  • la subdivisió: Política i govern sota noms d'estats federals.: ca
  • Useu-lo per a les obres que tracten de la distribució de les competències entre el govern central i els governs federats o les administracions locals d'aquests governs federats. Les obres que tracten del mateix tema en un sistema no federal es troben sota l'encapçalament: Relacions govern central-local. Les obres que tracten de la divisió de poders de l'Estat: executiu, legislatiu i judicial es troben sota l'encapçalament: Separació de poders. ca