Concepto: Etnologia

Etiqueta

  • Etnologia ca

Otras etiquetas

  • Antropologia primitiva ca
  • Etnografia ca
  • Races humanes ca

Esquema de conceptos

Nota de alcance

  • i noms de races, tribus i pobles, ex.:: Indoeuropeus;; Raça blanca;; Hopis;; Nuba (Poble africà) ca
  • Useu-lo per a les obres que tracten de la disciplina de l'etnologia i per a les obres sobre l'origen, distribució i característiques dels elements de la població d'una determinada regió o país. Les obres teòriques que tracten de les persones lligades per una ascendència i una cultura comunes es troben sota l'encapçalament: Grups ètnics. Les obres que tracten del sentiment de pertànyer a un determinat grup ètnic es troben sota l'encapçalament: Etnicitat. Les obres que tracten dels grups racials, religiosos, ètnics o d'altres tipus de grups minoritaris es troben sota l'encapçalament: Minories. ca