Concepto: Grups ètnics

Etiqueta

  • Grups ètnics ca

Otras etiquetas

  • Tipus ètnics ca

Esquema de conceptos

Nota de alcance

  • els noms dels grups ètnics concrets, ex.:: Hopis. ca
  • Useu-lo per a les obres teòriques que tracten dels grups de persones lligades per una ascendència i una cultura comunes. Les obres que tracten del sentiment de pertànyer a un determinat grup ètnic es troben sota l'encapçalament: Etnicitat. Les obres sobre la disciplina de l'etnologia, i les obres sobre l'origen, la distribució, i les característiques dels elements de la població d'una determinada regió o país es troben sota l'encapçalament: Etnologia seguit de la subdivisió geogràfica escaient. Les obres que tracten de grups racials, religiosos, ètnics o d'altres tipus de grups minoritaris es troben sota l'encapçalament: Minories. ca

Relaciones con otros conceptos

Conceptos más amplios

Conceptos más específicos