Concepto: Personal-Formació

Etiqueta

  • Personal-Formació ca

Otras etiquetas

  • Formació del personal ca
  • Formació dins l'empresa ca
  • Recursos humans-Formació i perfeccionament ca
  • Treballadors-Formació ca

Esquema de conceptos

Nota de alcance

  • la subdivisió: Formació, seguida d'un nom geogràfic, si s'escau, sota noms de professions i de categories de personal així com la subdivisió: Personal--Formació sota noms d'indústries.: ca
  • Useu-lo per a les obres que tracten de la formació del personal propi d'una determinada empresa. Les obres que tracten de l'etapa de l'educació o ensenyament secundari que comprèn el conjunt d'ensenyaments que, dins el sistema educatiu, capaciten per l'acompliment qualificat de les distintes professions es troben sota l'encapçalament: Formació professional. Les obres que tracten del procés d'adquisició de coneixements i de les capacitats necessàries per a l'exercici d'un ofici o d'una professió per a les persones que ja han finalitzat o deixat els estudis oficials es troben sota l'encapçalament: Formació ocupacional. ca