Concepto: Electròlits-Conductivitat

Etiqueta

  • Electròlits-Conductivitat ca

Otras etiquetas

  • Conducció electrolítica ca
  • Conducció iònica ca
  • Conductivitat elèctrica de solucions ca

Esquema de conceptos

Relaciones con otros conceptos

Conceptos similares en otros vocabularios

Conceptos más amplios