Concepto: Dret a la tutela judicial

Etiqueta

  • Dret a la tutela judicial ca

Otras etiquetas

  • Tutela judicial ca
  • Tutela judicial de drets ca
  • Tutela judicial efectiva ca

Esquema de conceptos

Nota de alcance

  • Useu-lo per a les obres que tracten del dret de totes les persones a obtenir la tutela efectiva dels jutges i dels tribunals en l'exercici de llurs drets i interessos, sens que, en cap cas, pugui produir-se indefensió. Les obres que tracten del dret que tenen les persones a obtenir que un tribunal independent i imparcial porti la seva causa d'una forma equitativa i imparcial i que decideixi tant sobre els seus drets i les seves obligacions com sobre el fonament de tota acusació adreçada contra ella en matèria penal es troben sota l'encapçalament: Judici just. ca

Relaciones con otros conceptos

Conceptos más específicos