Concepto: Llengües criolles

Etiqueta

  • Llengües criolles ca

Otras etiquetas

  • Criolles (Llengües) ca
  • Dialectes criolls ca

Esquema de conceptos

Nota de alcance

  • Useu-lo per a les obres que tracten de les parles originades per la combinació d'una llengua europea i elements lingüístics vernacles de les antigues colònies, sobretot americanes. Aquestes parles han esdevingut llengües maternes d'una comunitat. Les obres que tracten de la lingua franca que no és la llengua materna de cap dels grups que la parlen i que es caracteritza per una sintaxi simplificada i un vocabulari, sovint, mixt es troben sota l'encapçalament: Pidgins (Llengües). Les obres que tracten de les llengües auxiliars de comunicació utilitzades per grups que tenen llengües maternes diferents es troben sota l'encapçalament: Lingua franca. Les obres que tracten de les llengües naturals o artificials, formades per l'adaptació de trets procedents d'altres llengües es troben sota l'encapçalament: Llengües mixtes. ca

Relaciones con otros conceptos

Conceptos más amplios