Concepto: Craniologia

Etiqueta

  • Craniologia ca

Esquema de conceptos

Nota de alcance

  • la subdivisió: Craniologia sota grups ètnics.: ca
  • Useu-lo per a les obres etnològiques, arqueològiques o antropològiques sobre els cranis. Les obres d'anatomia i de patologia que tracten del crani es troben sota l'encapçalament: Crani. Les obres que tracten dels mètodes de mesurar el crani es troben sota: Craniometria. ca

Relaciones con otros conceptos

Conceptos más amplios

Conceptos más específicos