Concepto: Documents judicials

Etiqueta

  • Documents judicials ca

Otras etiquetas

  • Arxius dels tribunals ca
  • Arxius judicials ca
  • Documents dels tribunals ca
  • Registres dels tribunals ca
  • Tribunals-Documents i correspondència ca

Esquema de conceptos

Nota de alcance

  • Aquí es troben els llibres que recullen els documents judicials que contenen els escrits en els quals es reflecteix el desenvolupament d'un determinat procés (documents aportats pels litigants i en els quals ha quedat constància de les successives actuacions judicials), així com les comunicacions processals, sentències o resolucions judicials. Les obres que tracten dels documents públics en general, inclosos els que contenen documents judicials, es troben sota l'encapçalament: Documents públics. Són documents públics els expedits per notaris o altres fedataris públics, com ara l'escriptura d'una propietat, el testament, els documents de constitució d'una empresa o associació o els de subscripció d'accions.: ca

Relaciones con otros conceptos

Conceptos similares en otros vocabularios

Conceptos más amplios