Concepto: Vida rural

Etiqueta

  • Vida rural ca

Otras etiquetas

  • Camp, Vida al ca
  • Vida al camp ca
  • Vida campestre ca

Esquema de conceptos

Nota de alcance

  • Useu-lo per a les obres de divulgació que tracten de la vida, usos i costums del medi rural. Les obres de divulgació que tracten de la vida, usos i costums de les granges, explotacions agrícoles, etc. es troben sota l'encapçalament: Vida agrícola. Les obres teòriques que tracten de l'organització social de les regions i comunitats rurals es troben sota l'encapçalament: Sociologia rural. Les obres que descriuen les condicions econòmiques i socials del camp o del medi rural es troben sota l'encapçalament: Condicions rurals. Les obres que tracten del camp en el sentit de medi rural contraposat a les ciutats o d'espai interior contraposat al mar o la muntanya es troben sota l'encapçalament; Medi rural. ca