Concepto: Conversos

Etiqueta

  • Conversos ca

Otras etiquetas

  • Convertits ca

Esquema de conceptos

Nota de alcance

  • Useu-lo per a les obres que tracten de les persones que s'han convertit d'una religió a una altra. Les obres que tracten de les persones convertides a una religió específica es troben sota encapçalaments del tipus: Conversos al budisme; Conversos al cristianisme. Les obres que subratllen la importància de la religió abandonada pels conversos es troben sota encapçalaments del tipus: Conversos del judaisme al cristianisme. ca

Relaciones con otros conceptos

Conceptos similares en otros vocabularios

Conceptos más amplios

Conceptos más específicos