Concepto: Concubinat

Etiqueta

  • Concubinat ca

Otras etiquetas

  • Amistançament ca
  • Cohabitació ca

Esquema de conceptos

Nota de alcance

  • Useu-lo per a les obres que tracten de la cohabitació d'home i dona no legalment units en matrimoni des d'un punt de vista històric. Les obres que tracten de la convivència continuada de parella, no unida en matrimoni, o de les unions estables de parella o parelles de fet i de la possibilitat de constituir amb aquesta unió una família de fet susceptible d'ésser protegida legalment a l'igual que el matrimoni es troben sota l'encapçalament; Unions estables de parella. ca

Relaciones con otros conceptos

Conceptos más específicos