Concepto: Jocs per ordinador

Etiqueta

  • Jocs per ordinador ca

Otras etiquetas

  • Jocs d'ordinador ca

Esquema de conceptos

Nota de alcance

  • Useu-lo per a les obres que tracten dels jocs que s'executen a l'ordinador. Les obres que tracten de l'aplicació dels ordinadors i de les tècniques informàtiques als jocs en general es troben sota l'encapçalament: Jocs - Informàtica. ca

Relaciones con otros conceptos

Conceptos más específicos