Concepto: Competència i actuació (Lingüística)

Etiqueta

  • Competència i actuació (Lingüística) ca

Otras etiquetas

  • Actuació i competència (Lingüística) ca
  • Actuació lingüística ca
  • Competència lingüística ca
  • Llengua i parla ca
  • Parla i llengua ca

Esquema de conceptos

Nota de alcance

  • Useu-lo per a les obres que tracten dels conceptes (post-)saussurians de llengua i/o parla i també per a les obres que tracten de l'estudi (post-)generativista del sistema de regles lingüístiques interioritzades per un parlant que li permeten de produir i reconèixer un enunciat i/o de realitzar de forma efectiva els actes de la parla. Les obres que tracten de la capacitat d'un individu de produir i entendre oracions gramaticals i adequades a l'entorn situacional en què es produeixen i als propòsits de la interacció es troben sota l'encapçalament: Competència comunicativa. ca

Relaciones con otros conceptos

Conceptos más amplios

Conceptos más específicos