Concepto: Competència comunicativa

Etiqueta

  • Competència comunicativa ca

Esquema de conceptos

Nota de alcance

  • Useu-lo per a les obres que tracten de la capacitat d'un individu de produir i entendre oracions gramaticals i adequades a l'entorn situacional en què es produeixen i als propòsits de la interacció. Les obres que tracten dels conceptes (post-)saussurians de llengua i/o parla i les que tracten de l'estudi (post-)generativista del sistema de regles lingüístiques interioritzades per un parlant que li permeten de produir i reconèixer un enunciat i/o de realitzar de forma efectiva els actes de la parla es troben sota l'encapçalament: Competència i actuació (Lingüística) ca