Concepto: Monedes

Etiqueta

  • Monedes ca

Esquema de conceptos

Nota de alcance

  • els noms de monedes, ex.:: Dòlar. ca
  • Useu-lo per a les obres generals que tracten sobre les monedes. Les obres que tracten de les monedes de divers origen nacional localitzades en un lloc concret es troben sota aquest encapçalament subdividit geogràficament. Les obres que tracten de les monedes que pertanyen a determinada nacionalitat es troben sota l'encapçalament del tipus: Monedes [adjectiu de nacionalitat] . Les obres que tracten a la vegada de les monedes, medalles, etc. o de les monedes encunyades en diferents països o pròpies de diferents civilitzacions es troben sota l'encapçalament: Numismàtica. ca