Concepto: Història eclesiàstica

Etiqueta

  • Història eclesiàstica ca

Nota de alcance

  • sota noms de lloc. Es poden emprar les mateixes subdivisions cronològiques especificades en els encapçalaments que comencen pels termes: Església--Història. ca