Concepto: Càrtels

Etiqueta

  • Càrtels ca

Otras etiquetas

  • Empreses-Unió ca
  • Unió d'empreses ca

Esquema de conceptos

Nota de alcance

  • Useu-lo per a les obres que tracten de l'acord limitat entre diverses empreses, les quals, tot i conservar llur independència tècnica, econòmica i financera, decideixen de pactar a fi d'evitar o de disminuir la competència entre elles. Les obres que tracten de l'agrupament d'empreses que comporten un poder de monopoli i que són el resultat de la unió de diverses empreses per a crear-ne una de nova, es troben sota l'encapçalament: Trusts industrials. ca

Relaciones con otros conceptos

Conceptos similares en otros vocabularios

Conceptos más específicos