Concepto: Desenvolupament professional

Etiqueta

  • Desenvolupament professional ca

Otras etiquetas

  • Carreres professionals-Desenvolupament ca
  • Desenvolupament de les carreres professionals ca
  • Personal-Desenvolupament professional ca
  • Pla de carrera professional ca
  • Professions-Desenvolupament ca
  • Professions-Planificació ca

Esquema de conceptos

Nota de alcance

  • Useu-lo per a les obres que tracten del desenvolupament laboral i professional dels individus dins les àrees que han escollit i també per a les obres que tracten d'aquell aspecte de l'administració del personal relatiu a l'increment del pontencial del treballador en vista a la promoció i als canvis professionals en àrees relacionades.: ca

Relaciones con otros conceptos

Conceptos similares en otros vocabularios