Concepto: Bibliografia nacional

Etiqueta

  • Bibliografia nacional ca

Esquema de conceptos

Nota de alcance

  • Aquí amb la subdivisió de país es troben les obres sobre la tècnica de compilar bibliografies nacionals, ex.: llistes de títols produïts en un país, llistes de títols produïts en la llengua d'un país sense tenir en compte el lloc de publicació, llistes de títols produïts pels ciutadans d'un país residents en el país o en qualsevol altre lloc, o llistes de títols sobre un país, ex.:: Bibliografia nacional - Catalunya. Les llistes de títols publicats en un país determinat s'entren sota el nom del país seguit de la subdivisió: Impresos, ex.:: Catalunya - Impresos. Les llistes de títols publicats en la llengua d'un país, sense tenir en compte el lloc de publicació s'entren sota un encapçalament del tipus: Impresos catalans. Les llistes de títols sobre un país determinat s'entren pel nom del país amb la subdivisió: Bibliografia, ex.:: Catalunya - Bibliografia. Les obres que tracten de les teories, els mètodes, la història, etc., de la disciplina de la bibliografia que es practica en una regió o país s'entren per l'encapçalament: Bibliografia subdividit pel lloc i la subdivisió apropiada, ex.:: Bibliografia - Catalunya - Metodologia. ca