Concepto: Funció d'acidesa

Etiqueta

  • Funció d'acidesa ca

Otras etiquetas

  • Acidesa, Funció d' ca

Esquema de conceptos

Relaciones con otros conceptos

Conceptos similares en otros vocabularios

Conceptos más amplios

Conceptos más específicos